Walka z chwastami będzie skuteczna jedynie wtedy, gdy rolnicy będą przestrzegać fundamentalnych zasad związanych z zastosowaniem środków chwastobójczych. Pod tym pojęciem kryją się różnego rodzaju herbicydy, a więc środki chemiczne wykorzystywane do oprysków. Rozwiązania te mają w sobie bardzo duży potencjał, ale zawsze trzeba korzystać z nich z umiarem, ponieważ nie każdy oferowany specyfik poradzi sobie dobrze z poszczególnymi gatunkami chwastów.

Zwykle każdy z produktów posiada specyfikację, w której zakres działania został szczegółowo wymieniony. Zjawiskiem wpisanym w walkę z chwastami jest ich stopniowe uodpornianie na działanie takich środków. Postępuje ono stopniowo i w różnym zakresie w odniesieniu do konkretnych produktów ochrony roślin, aczkolwiek jest to fakt, który ciężko zlekceważyć.

Warto podkreślić, że na przestrzeni lat są herbicydy, na które chwasty uodporniły się w znikomym stopniu. Jest to chociażby stosowany do wiosennych oprysków Kerb 50 WP. Preparat znany od dawna, bardzo skuteczny mimo upływu czasu.

Ciągle cieszy się popularnością wśród rolników. Rozwiązania jakie ma do zaoferowania rynek herbicydów są naprawdę liczne i tak naprawdę dla każdego gatunku zbóż można wymieniać inne środki. Fantom 069, Puma Universal, Atlantis 12 OD – to tylko niektóre preparaty, które są wykorzystywane na polach w okresie wiosennym.

Trzeba pamiętać, że użycie środków na chwasty tylko jesienią to za mało, a w przypadku odmian jarych właśnie wiosną toczy się cała ciężka batalia o obronę pól przed zachwaszczeniem. Bazując na fachowej wiedzy i doświadczeniu rolników z tym wszystkim można sobie poradzić.